Valdispert melatonine 5 mg tabletten

€ 18,99
Op voorraad

Beschrijving

Valdispert melatonine 5 mg tabletten

De werkzame stof in Valdispert melatonine is melatonine. Deze stof behoort tot een natuurlijke groep hormonen die door het lichaam worden aangemaakt.

Geneesmiddel RVG 125558 UAD

Waarvoor wordt dit middel gebruikt
Valdispert melatonine wordt gebruikt voor kortdurende behandeling van jetlag bij volwassenen. Met jetlag worden de door tijdsverschil veroorzaakte klachten bedoeld door het reizen in verschillende tijdzones (door in oostelijke of westelijke richting te reizen).

Niet gebruiken bij
U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn

Samenstelling:
Werkzame stoffen: Elk tablet bevat 5 mg melatonine
Hulpstoffen: calciumwaterstoffosfaatdihydraat, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide en voorverstijfseld zetmeel

Dosering
De aanbevolen dosering is dagelijks één tablet van 3 mg gedurende maximaal 4 dagen. De eerste dosis moet worden ingenomen bij aankomst op de plaats van bestemming op uw gebruikelijke bedtijd (lokale tijd). De dosis op de dagen erna moet ook op uw gebruikelijke bedtijd worden ingenomen. Als de standaarddosis van 3 mg de symptomen niet genoeg vermindert, kan in plaats van de tablet van 3 mg één tablet van 5 mg worden ingenomen op de lokale bedtijd. De tablet van 5 mg mag niet extra worden ingenomen naast de tablet van 3 mg, maar een hogere dosis mag worden ingenomen op de dagen erna. De maximale dagelijkse dosis is 5 mg eenmaal daags. De dosis die de symptomen voldoende verlicht, moet gedurende de kortste tijd worden ingenomen

Wijze van gebruik
Het is belangrijk dat melatonine op het juiste moment wordt ingenomen. Als u de tablet op het verkeerde
tijdstip inneemt, kan melatonine slaperigheid veroorzaken en aanpassing aan de lokale tijd vertragen.
Daarom mogen de tabletten niet voor 20:00 uur en na 04:00 uur worden ingenomen. De tabletten moeten
worden doorgeslikt met een glas water. Het advies is om niets te eten 2 uur vóór en in de 2 uur na het
geplande moment van het innemen van melatonine.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Let op de maximale dagdosering

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen