Healthypharm Hooikoortstabletten Cetirizine 10 mg 30 stuks

€ 7,99
Levertijd: 2 dag(en)

Beschrijving

Allergietabletten HTP Cetirizine diHCl 10 mg, filmomhulde tabletten

Geneesmiddel RVG 29225
Claims
Cetirizine dihydrochloride is de werkzame stof van Allergietabletten HTP Cetirizine diHCl 10 mg.
Allergietabletten HTP Cetirizine diHCl 10 mg is een anti-allergisch geneesmiddel.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Allergietabletten HTP Cetirizine diHCl 10 mg bestemd voor de verlichting van:
- neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden
allergische rhinitis.
- aanhoudende huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten) waarvan de oorzaak onbekend is (chronische idiopatische urticaria)
Niet gebruiken bij
- Bij u is sprake van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met een
creatinineklaring onder 10 ml/min).- U bent allergisch voor cetirizine dihydrochloride, voor hydroxyzine, voor piperazine afgeleiden (nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen) of voor een van de stoffen in dit
geneesmiddel)

Samenstelling:
Werkzame stoffen: Een filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.
Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, LACTOSE monohydraat, macrogol 400, magnesiumstearaat, hypromellose (E464), colloïdaal watervrij silica, titaniumdioxide (E171).

Dosering
Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:
De aanbevolen dosering is eenmaal daags 10 mg (1 tablet).Gebruik bij kinderen van 6 tot 12 jaar:
De aanbevolen dosering is tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags een halve tablet).
Andere vorm(en) van dit geneesmiddel kunnen geschikter zijn voor kinderen; vraag uw arts of apotheker om advies.

Wijze van gebruik
De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt.De tablet kan worden verdeeld in twee gelijke doses.Lees voor gebruik de bijsluiter. Let op de maximale dagdosering